موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

قابل توجه متقاضیان دریافت دانشنامه

بنابر اعلام حوزه آموزش دانشگاه امام جواد(ع)، افرادی که حائز شرایط زیر هستند میتوانند با تکمیل فرم ضمیمه این خبر و تحویل آن به حوزه آموزش، نسبت به دریافت دانشنامه خود اقدام نمایند
شرایط متقاضیان:
- نداشتن تعهد خدمت در مقاطع پایین تر
-تسویه حساب کامل با صندوق رفاه (وام دانشجویی)
-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

علاوه بر تکمیل فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه، مدارک خواسته شده در فرم مذکور نیز باید به ضمیمه فرم تکمیل شده باشد و به آموزش تحویل گردد

دانلود فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه