موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برنامه زمان بندی جلسات دفاع از پروژه کارشناسی(مخصوص دانشجويان رشته کامپيوتر (که در ترم بهمن و يا تابستان پروژه گرفته اند))

بدين وسيله برنامه زمان­بندی جلسات دفاع از پروژه کارشناسی رشته کامپيوتر (مخصوص دانشجويان ترم تابستان و دانشجويان ترم بهمن که قبلاً موق به دفاع از پروژه خود نشده­اند) را به اطلاع می­رساند. لطفاً به نکات زير توجه نماييد:

1-  شرکت در جلسات دفاعيه پروژه در روز و ساعت مشخص شده الزامی است و بدون آن امکان رد کردن نمره و يا برگزاری مجدد جلسه دفاعيه وجود ندارد.

2- دانشجويان بايد با تهيه اسلايدهای مناسب، فعاليت­های انجام شده در پروژه را در مدت 20 دقيقه به اساتيد و دانشجويان حاضر ارائه کنند و پس از آن به سؤالات اساتيد راهنما و داور پاسخ بدهند.

3-دانشجويان موظفند که يک هفته قبل از جلسه دفاعيه متن مستندات پروژه و ضمايم آن را در اختيار استاد راهنما قرار دهند.

4-اساتيد داور در اين ترم بسته به موضوع پروژه از نو از سوی گروه انتخاب شده­اند و ممکن است که اسامی آن­ها با اسامی درج شده در فرم پيشنهاد پروژه متفاوت باشد. اسامی برخی از اساتيد داور از هم اکنون معلوم است (به جدول زير مراجعه کنيد) و اسامی اساتيد باقيمانده تا روز دفاعيه از سوی گروه مشخص خواهد شد.

5- دانشجويان در صورتی مجاز به دفاع از پروژه خود هستند که استاد راهنما اتمام پروژه آن­ها را تأييد نمايد.

6- دانشجويان بايد پرينت اوليه مستندات پروژه را بر اساس فرمت استاندارد (که تحت عنوان راهنمای نگارش پايان­نامه در سايت مؤسسه – صفحه گروه کامپيوتر – موجود است) در جلسه دفاعيه ارائه کنند، ولی آن را صحافی نکنند. اساتيد راهنما و داور پس از پايان جلسه اشکالات اين مستندات را به دانشجويان تذکر می­دهند. صحافی پايان­نامه پس از رفع اين اشکالات انجام می­شود.