موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

جلسه هیات رئیسه با برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه (گزارش تصویری)

جلسه هیات رئیسه با برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد جلسه هیات رئیسه با برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد .
در این جلسه بر لزوم فعالیت بیشتر گروه های آموزشی در سوق دادن دانشجویان به سمت کارهای علمی و پروژه ها دانش بنیان و توجه هر چه بیشتر به کیفیت آموزش در دانشگاه تاکید و مورد بحث و بررسی قرار گرقت .
برخی از اعضای هیات علمی در این نشست دیدگاه های خود در راستای کیفی سازی آموزش بیان نمودند.

در ادامه این نشست دکتر وحدت رئیس موسسه با بیان جدی گرفتن استراتژی تمایز و فعالیت در خصوص رسیدن به این مهم خواستار پی گیری مجدانه تاسیس انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شد .
دکتر وحدت افزود فرایند ارزیابی از الزامات هر سازمانی است و در دنیا برای ارزیابی به خصوص از سوی مشتری اهمیت زیادی قائل می شوند و ما باید این اصل را در دانشگاه پیاده سازی  نماییم تا بتوانیم آگاهانه برای آینده مجموعه برنامه ریزی نماییم.

دکتر میرجلیلی قائم مقام موسسه در این نشست با اشاره به بررسی طرح نظام پیشنهادات در دانشگاه از اهمیت این طرح سخن گفت و افزود نظام پیشنهادات راه گشای مسیر توسعه دانشگاه است .

در پایان این نشست در خصوص راه اندازی رشته های کاربردی در دانشگاه بحث و بررسی شد .