موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

کانون های فرهنگی هنری

کانون های فرهنگی هنری

كانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه به‌منظور شكوفا‌سازي خلاقيت‌هاي فردي و سامان‌بخشيدن به خواسته‌ها و تلاش‌هاي خودانگيخته دانشجويان بر‌اساس آيين‌نامه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و آموزش عالي تأسيس شد. توسعه و تعميق فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در سطح دانشجویان و سامان‌بخشي آن فعاليت‌ها به‌منظور افزايش روح همكاري جمعي و مشاركت ميان دانشجويان، كشف و شكوفا‌سازي خلاقيت دانشجويي و افزايش شناخت دانشجويان نسبت به بنيان‌هاي فكري و فرهنگي از اهداف فعاليت كانون‌ها مي‌باشد. كانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشجويان يكي از بنيادي‌ترين عرصه‌ها در جهت تقويت سرمايه فرهنگي و پركردن اوقات فراغت دانشجويان بوده و در ايجاد فضاي شادي و نشاط در دانشگاه، عقلاني و استدلالي كردن بيش از پيش سازمان دانشگاه، افزايش شايستگي‌هاي كانوني و تقويت حافظه تاريخي دانشگاه نقش دارند. كانون‌ها جايي براي بهره‌برداري از ذخاير ميراث فرهنگي و جلوگيري از سياست‌زدگي فضاي دانشجويي مي‌باشند. در حال حاضر كانون‌هاي قرآن و عترت، ادبي، هلال‌احمر، سیر مطالعاتی شهید مطهری، فيلم و عكس، خیریه صبح امید، بینش و مهدویت، هنرهای تجسمی و معلولین افق بر‌اساس آيين‌نامه مصوب وزارت متبوع در‌حال فعاليت مي‌باشند. ساختار كانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه یزد شامل شوراي عمومي، شوراي مركزي و شوراي هماهنگي كانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه مي‌باشد. از جمله کانون های فعال طی سالیان گذشته می توان به کانون شعر ققنوس، کانون فرهنگی پارس(گروه پارس)، کانون موسیقی سکوت، کانون فرهنگی طلوع و کانون فیلم و عکس باران اشاره نمود.