موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

نقشه کشی و طراحی صنعتی

تعريف و هدف:
هدف از برگزاري دوره كارداني پيوسته علمي ـ كاربردي نقشه كشي صنعتي تربيت افرادي است كه با آگاهي و شناخت مناسب از امكانات بخش توليد و قابليت هاي آن بتواند با دركي صحيح از اصول طراحي مهندسي اجزاء مختلف ماشين آلات صنعتي با رعايت استانداردهاي نقشه كشي فكر طراحي را به زبان نقشه هاي صنعت جهت تفهيم براي ساخت و مونتاژ به كارگاه قسمت توليد ارائه نمايد.
بنابراين افراد به راحتي مي توانند به عنوان دستيار كارشناس به كار گرفته شده و هم چنين با توجه به دروس گذرانده شده مي توانند در سطوح پائين تر اقدام به طراحي پروژه هاي ساده بنمايند. اين افراد قابليت كار در دفاتر فني، نقشه كشي، نظارت و بازرسي و كنترل كيفي مي باشند.

ضرورت و اهميت:
با توجه به پيشرفت تكنولوژي در جهان و ضرورت خودكفايي در صنايع كشور نياز مبرم صنايع در زمينه نقشه كشي صنعتي، اهميت تربيت نيروي انساني كارآمد در اين رشته بيش از پيش احساس مي شود، بديهي است اجراي برنامه و تربيت نيروي كارآمد در رشته مذكور مي تواند گام مؤثري در امر پيشرفت، ساخت، تقويت و بهينه سازي توليدات صنعتي گردد.

نقش و توانائي:
ـ  نقشه كشي و تهيه نقشه مكانيزم هاي مختلف مانند (قالب ها، قيدها، ماشين ها، قطعات مختلف صنعتي) و غيره
ـ  نقشه كشي صنعتي با استفاده از نرم افزارهاي مختلف و پيشرفته
ـ  نقشه كشي تأسيسات ساختماني و اسكلت هاي فلزي
ـ  كمك طراح قطعات صنعتي
ـ  نظارت و بازرسي و كنترل كيفي

مشاغل قابل احراز:
فراگيران پس از پايان دوره مي توانند مشاغل زير را احراز نمايند:
ـ  سرپرست دفتر نقشه كشي در دفاتر فني و نقشه كشي (نقشه كشي نقشه هاي صنعتي، قالب ها، قيدها، مكانيزم ها و...)
ـ  نقشه بردار صنعتي (مهندسي معكوس)
ـ  نقشه كش نقشه هاي تأسيسات ساختماني و اسكلت هاي فلزي
ـ  بازرس و كنترلر در آزمايشگاه هاي اندازه گيري دقيق


ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
- فارغ التحصيلان دوره سه ساله فني و حرفه اي در رشته نقشه كشي عمومي و يا دوره چهار ساله ديپلم فني و حرفه اي نظام قدرم نقشه كشي صنعتي
ـ  قبولي در آزمون سراسري
ـ  دارا بودن توانايي جسماني لازم و شرايط عمومي

تبصره: ديپلمه هاي مرتبط از شاخه كاردانش مشروط به گذراندن درس جبراني

طول دوره و شكل نظام:
مطابق با نظام آموزش هاي علمي ـ كاربردي طول دوره كارداني 2 تا 3 سال است كه دروس عملي و نظري آن به صورت واحد ارائه مي گردد. به طوري كه هر واحد نظري معادل 16 ساعت درسي و هر واحد آزمايشگاهي معادل 32 ساعت درسي، هر واحد كارگاهي معادل 48 ساعت و هر واحد كارآموزي معادل 120 ساعت در طول نيمسال تحصيلي مي باشد. آزمايشگاه و كارگاه يك واحد را مي توان به ترتيب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته، معادل يك نيمسال تحصيلي مي باشد.

تعداد كل واحدهاي درسي:
ـ         دروس عمومي         11 واحد
ـ         دروس پايه              8  واحد
ـ         دروس اصلي           19 واحد
ـ         دروس تخصصي       34 واحد
-         جمع                    72 واحد