موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

آزمون TOLIMO

ضمن عرض تبریک به دانشجویان یزدی برای اخذ مجوز برگزاری آزمون تولیمو در استان یزد، نکاتی مهم در راستای آشنایی با این آزمون در ادامه شرح داده شده است.

توليمو چيست؟
تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization مي باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحي و اجرا مي شود که در واقع آزموني استاندارد براي تعيين سطح دانش زبان انگليسي مي باشد.

دفترچه سوالات و نحوه پاسخگويي:
در جلسه آزمون به هر يک از داوطلبان زبان انگليسي پيشرفته (TOLIMO) دو دفترچه سوال داده مي شود که يک دفترچه تشريحي(دفترچه شماره 1) و دفترچه ديگر تستي (دفترچه شماره 2) خواهد بود. داوطلبان بايد پاسخ سوال تشريحي را در همان دفترچه و پاسخ سوالات تستي را در پاسخنامه پاسخ بدهند.

تعداد سوالات و مدت پاسخگويي:
- دفترچه شماره 1:
يک سوال تشرحي نوشتاري (Writing) که داوطلب 30 دقيقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سوال بنويسید.

- دفترچه شماره 2:
حاوي 140 سوال تستي شامل ساختار و نوشتار زباني (Structure and written expression)، خواندن و درک مطلب (Reading comprehension)  و درک مطلب شفاهي يا شنيداري (Listening comprehension) مي باشد که داوطلبان بايد طبق زمانبندي زير به اين سوالات پاسخ بدهند:
-    ساختار و نوشتار زباني (40 سوال و مدت پاسخگويي 30 دقيقه)
-    خواندن و درك مطلب (50 سوال و مدت پاسخگويي 55 دقيقه)
-    درك مطلب شفاهي (50 سوال و مدت پاسخگويي 35 دقيقه)

تذکر مهم:
- در جلسه آزمون متحصرا سوالات بخش شنيداري از بلندگو پخش مي شود و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال که از بلندگو پخش مي شود، نسبت به انتخاب يکي از 4 گزينه اي که در رابطه با سوال مربوط به اين بخش درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه، علامتگذاري نمايند
- متن سوالات شنيداري فقط يک بار از بلندگو پخش مي شود و قابل تکرار نيست.

محاسبه نمره:
نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل منظور می شود. دامنه نمره كل از ۳۱۰ تا ۶۷۷ است.
نمره بالاتر از ۶۰۰ عالی، بین ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب، بین ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط و كمتر از۴۷۹ضعیف تلقی می شود.
لازم به ذكر است كه بخش نوشتاری نمره جداگانه دارد و نمره آن بین ۱ الی ۶ می باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج می شود
این آزمون نمره منفی ندارد.

ثبت نام در آزمون:
ثبت نام در آزمون از طریق http://www.sanjesh.org صورت می پذیرد.

نتايج آزمون معمولا چند روز پس از آزمون اعلام مي شود؟  
نتايج آزمون معمولا بين 30 تا 40 روز پس از آزمون آماده مي شود و از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org  منتشر مي شود و ضمنا همزمان با اعلام نتيجه از طريق سايت، نسخه اي از كارنامه به اداره پست تحويل مي شود تا به نشاني اعلام شده در پروفايل داوطلبان ارسال شود.
لازم به ذكر است كه نشاني مورد استفاده براي ارسال كارنامه براي هر آزمون حدودا 15 روز قبل از هر آزمون از پروفايل داوطلبان استخراج مي شود و اگر پس از اين زمان نشاني داوطلبي در پروفايل تغيير كند كارنامه به همان نشاني قبلي ارسال خواهد شد.

مدارك و وسايل مجاز همراه داوطلب در روز آزمون چه مي باشد؟  
داوطلبان در روز آزمون بايستي ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن، ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﻳﺎ گذرنامه و نوشت افزار جهت پاسخگويي ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنين همراه داشتن وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻒ، ﻛﻮﻟﻪﭘﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎك، ﻛﺘﺎب، ﺟﺰوه، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب، ﺗﺒﻠﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﭘﻴﺠﺮ، ﺑﻲﺳﻴﻢ، ﻳﺎدداﺷـﺖ و ﻏﻴﺮه ... غيرمجاز مي باشد و فردي كه اينگونه وسايل همراه داشته باشد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﻳﻢ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺎ وي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آيا مي توان با كارت شناسايي ديگري به غير از كارت ملي و گذرنامه در آزمون شركت نمود؟  
خير، در صورت تخلف، داوطلب به مدت 2 تا 4 سال از شركت در آزمون هايي كه سازمان سنجش آموزش كشور برگزار كننده يا ناظر آن مي باشد مانند TOEFL ،GRE و IELTS و ... محروم خواهد شد.

مهلت ثبت نام اينترنتي به پايان رسيده است. آيا امكان تمديد مهلت وجود دارد؟  
خير، پس از اتمام مهلت ثبت نام، اطلاعات داوطلبان ثبت نام شده جهت ساير امور اجرايي آزمون در اختيار واحدهاي مربوطه قرار ميگيرد و به همين دليل امكان تمديد مهلت ثبت نام وجود ندارد. از اين رو خواهشمند است از مراجعه حضوري به سازمان خودداري كنيد.

هزينه ثبت نام در آزمون چقدر است؟  
هزينه ثبت نام در آزمون زبان انگليسي پيشرفته (توليمو) در سال 1393 مبلغ 315000 ريال مي باشد.

چگونه از تاريخ آزمون هاي توليمو مطلع شوم؟  
در صفحه اصلي سايت http://tolimo.sanjesh.org لينك برنامه زماني آزمون ها وجود دارد كه حاوي تاريخ آزمون ها و شهرهايي كه آزمون در آنجا برگزار مي شود، مي باشد.

لهجه نوار صوتي كه در بخش شنيداري استفاده مي شود، چيست؟  
ممكن است با لهجه بريتيش يا امريكايي باشد.

براي شركت در آزمون محدوديت سني وجود دارد؟  
حداقل و حداكثر سن براي شركت در آزمون وجود ندارد و صرفا افرادي كه حداقل مدرك ديپلم داشته باشند مي توانند در آزمون شركت كنند.

براي تغيير آزمون چه كار كنم؟  
لازم است داوطلبان درخواست كتبي خود را مبني بر تغيير زمان آزمون حداكثر تا 15 روز قبل از برگزاري هر آزمون به واحد آزمون هاي زبان انگليسي اداره ثبت نام در مركز اجراي آزمون هاي سازمان سنجش ارسال كنند.

براي اطلاع از نشاني ها جهت مكاتبه به لينك زير مراجعه كنيد:
http://www.sanjesh.org/contactus.aspx