موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

سامانه فیلم های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

سامانه فیلم های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور به اشتراک گذاری فیلم های آموزشی مربوط به دروس این دانشگاه که توسط اساتید دانشگاه فردوسی تدریس شده است، ایجاد گردیده است.

برای مشاهده این فیلم های آموزشی اینجا کلیک کنید.